Vedtok ny utredning: – Har aldri vært et mål å hindre sjølaksefiskerne

Enighet blant partiene om å utrede utvidelse av fredningssone i Kongsfjorden

Foto:privat

– Jeg synes dette er veldig bra. Jeg kunne egentlig ikke se for meg at noe annet skulle skje og føler de har gått den rette veien. En utredning sørger for at det blir riktig og at det ikke blir noen synsing i saken.

Det sier leder i Kongsfjord bygdelag Pentti Pelkonen

Kilde: iFinnmark(+) – Vedtok ny utredning: – Har aldri vært et mål å hindre sjølaksefiskerne