Melding fra Berlevåg Jeger og Fiskerforening

DESINFISERING 2019

Alle tilreisende fiskere skal desinfisere fiskeutstyr før fisket starter.

Fiskere fast bosatt i Berlevåg kommune skal desinfisere utstyret dersom de har brukt det i andre vassdrag.

Det er i juni 2019 oppdaget sykdom som har rammet villaksen hardt i flere vassdrag sør i landet. I den forbindelse strammes kravene om desinfisering av fiskeutstyr inn.

Tilreisende fiskere skal desinfisere fiskeutstyret og alt annet utstyr som brukes under fiskeutøvelsen (vadere, vadesko, håver og lignende), før fisket i Kongsfjordelva eller Storelva tar til.

Nå i sesongen 2019 vil det gjelde alle tilreisende fiskere også innad i Finnmark. Hvis du underveis i sesongen fisker i andre elver, MÅ du desinfisere fiskeutstyret på nytt, før du skal fiske i Kongsfjordelva eller Storelva igjen.
De som fisker både i Kongsfjordelva og Storelva i Berlevåg skal desinfisere utstyret hver gang de bytter vassdrag.

Hvis du fanger eller observerer syk fisk, skal dette rapporteres umiddelbart til elvevakta på telefon 99375118.

Priser for desinfisering
Medlemmer av Berlevåg JFF fast bosatt i Berlevåg kommune og/eller med godkjent dugnad – gratis
Andre – 100 kroner

Vi ber om forståelse for denne ekstraordinære situasjonen, og ber dere alle om å være deres ansvar bevisst og følge disse rutinene. Det vil bli satt opp ekstra personale for å utføre desinfiseringen for å få det gjort så effektivt som mulig. Noe ventetid må likevel påregnes i perioder det kommer mange fiskere samtidig.

1 comment for “Melding fra Berlevåg Jeger og Fiskerforening

 1. Dieter Salathe
  25. juni 2019 at 10:40

  Veldig bra at BJFF anvender ‘Føre-var-prinsippet’ for å beskytte de lokale fiskebestander mot smitte.
  For meg som ikke er fisker selv men som har en informasjonsoppgave på Berlevåg Turistinfo, så mangler det likevel viktig informasjon her:
  – Gjelder desinfisering av utstyr også om man ønsker å utføre såkalt ‘Innlandsfiske’?
  – Hvor og når kan man desinfisere utstyret?

  Jeg regner med og forventer at dette også er mulig i Berlevåg, all den tid en av elvene man ønske å beskytte er Storelva.

Comments are closed.