Informasjon fra BJFF

PUKKELLAKS

Det er fanget og observert pukkellaks i Kongsfjordelva.

Det er svært viktig at fiskere rapporterer inn fangst og observasjoner av pukkellaks.

Merk om det er hunn eller en hann, og om de ser ut som de skal gyte i år (ved at de har mye stor rogn, eller to store hvite «pølser» med melke som fyller mye av buken).

Nå i starten er de blanke og kan minne om sjørøye men de ha prikker på sporden og er svart inni kjeften. Skjellene er små og nå i starten veldig løse.
Kjønnsmoden hannfisk har en pukkelliknende forhøyning på fremre del av ryggen, derav navnet pukkellaks. I tillegg har hannen en markert krok på overkjeven.
Hannen utvikler en pukkel på ryggen og forlengede kjever når gytinga nærmer seg og er lett kjennbar.

Ta også skjellprøve av pukkellaksen og husk å merke den med PUKKELLAKS.

Pukkellaks som fanges trekkes ikke i fra døgn- eller sesongkvoten og skal under ingen omstendigheter settes tilbake i elva.

Ta gjerne bilde og send til oss på kongsfjordelva@gmail.com

Mer info finnes her:

https://www.nina.no/V%C3%A5re-fagomr%C3%A5der/Pukkellaks

https://lakseelver.no/nb/news-2019/nina-kartlegger-forekomsten-av-pukkellaks

https://www.fylkesmannen.no/troms-finnmark/miljo-og-klima/fiskeforvaltning/pukkellaks-2019/