Krykkja invaderer tettbebyggelsen i Berlevåg i Finnmark

Krykkja invaderer tettbebyggelsen i Berlevåg i Finnmark. Nå er folk i bygda lei, men det er lite de kan foreta seg.

Det er hverken lov å fjerne reir eller skyte den freda måkearten krykkje som hekker i kolonier langs norskekysten fra Rogaland til Varangerfjorden. Den står på rødlista i kategorien «sterkt truet».

I Berlevåg føler folk at trusselbildet nærmest er snudd på hodet.

Kilde: Krykkja invaderer tettbebyggelsen i Berlevåg i Finnmark – NRK Finnmark – Lokale nyheter, TV og radio

 

Se også: