Spyling av ledningsnettet

Spyling av vannledningsnettet vil foregå i Berlevåg torsdag 4. juli fra kl. 2300 – 0600 (5/7-19).

 

Vannet er urenset i denne perioden, og må ikke drikkes.

 

Vi anbefaler at hovedkranen inne i huset stenges, og at en spyler fra en krane til vannet er rent på fredags morgen. 

 

Mvh

 

Drift