Historisk vandring

Torsdag 18/7 kl 1430-1600 sto Berlevåg Kommunes Historie og Museumslag som arrangør av historisk vandring fra Linken til Granbakken. Terje Daldorff loset totalt 29 deltakere gjennom løypa.

Det var fra Terjes side lagt vekt på krigsminner i området. Bunkere, kanonstillinger, manskapsforlegninger, ammunisjonslager, kommandantens kvarter med tilstøtende jordkjeller for oppbevaring av grønnsaker samt kjøkken og kantine.

Terje Daldorff (foto: Margareth With)

Terje er som kjent tidsvitne, han går i sitt 91. år. Han har en egen evne til å få frem en levende fortelling med en blanding av alvor og skjemt. Hans hukommelse og detaljkjennskap om krigens og etterkrigstidens hendelser her i Berlevåg er unik.

Ved en av kanonstillingene over Berlevåg (foto: Margareth With)

Vandringen ble avsluttet med en kafferast i ruinene til kommandantens kvarter. Her ble det tid til refleksjoner oppsummering og ytterligere noen gode historier fra Terjes levde liv.

Kaffepause underveis (foto: Arne Dag Pedersen)

Det kan og nevnes at en del spørsmål om selve masta på fjellet vakte noe undring som, hvem hva hvor. Disse spørsmål samt en kort gjennomgang for hvilke sambandsløsninger som har knyttet Berlevåg til telenettet opp igjennom årene fra de første kobbertrådlinjer, radiolinjeutbygging og frem til dagens fiberkabelløsning ble gitt av Arne Dag Pedersen.

Og til sist, alle var enig om at vandringen var godt gjennomført og at været var fint.

Tekst: Arne Dag Pedersen

1 comment for “Historisk vandring

  1. Tusen takk for en fin beretning fra et interessant arrangemnt, der Terje Daldorff igjen formidlet mye kunnskap og artige historier fra krigens dager i Berlevåg. Takk til de som har lånt bilder til artikkelen.
    Og tusen takk til alle som valgte å delta i dette arrangement, der endelig sommersolen tittet fram.

Comments are closed.