Vann og avløp oppgraderes

Kirkebakken og Granbakken skal ha VA oppgradering