Vinnerne kåret

Årets andedropp på torget skjedde kl 18 og et 60 talls tilskuere hadde forventninger til sine badedyr

Her skjer det.., vinnerne på tur ned
Emma og Mari sjekker hvem som er nærmest
Vivian med listene
Komiteen med 1. og 2.plassen som gikk til hhv Torfinn Eriksen og Liss Eriksen

Her er alle vinnerne

1 Torfinn Eriksen

2 Liss Eriksen

3 Sol Mathilde Harila

4 Torill M. Jessen

5 Elvira Ekeret