Gir hjertestarter til Søk og Redningsgruppen

Varanger Kraft støttet nylig Norsk Folkehjelp avd Berlevåg med hjertestarter til den nyoppstartede Søk og Redningsgruppen

Avdelingsleder i Varanger Kraft Entreprenør, Kjell Richardsen representerte Varanger Kraft og overrakte hjertestarter til gruppas leder Stein Andersen

Torsdag 1.august fikk laget overrakt gaven av Kjell Richardsen på vegne av Varanger Kraft, som er opptatt av å støtte lokalsamfunnene og støtte opp om den ressursen som Søk og Redningsgruppen til norsk Folkehjelp utgjør. Gruppen vil jo utgjøre en viktig ressurs for søk og redning i hele Øst Finnmark. Varanger Kraft er jo en aktør som er mye ute i både godt og dårlig vær og det vil være en trygghet for deres mannskap om det skulle oppstå behov for Søk og Redningsgruppens kompetanse.

Medlemmer av Søk og Redningsgruppen var også tilstede under overrekkelsen

Norsk Folkehjelp Berlevåg har 83 medlemmer og har en nystartet søk og redningsgruppe med 25 medlemmer.

NF Berlevåg ble stiftet i 1966 etter et tragisk forlis rett utenfor Berlevåg. Laget skulle drive med redning både på land og sjø. De har også drevet med profesjonell ambulansetjeneste fra 1975 og fram til 2001. De er for øvrig det eneste Norsk Folkehjelpslaget i Øst Finnmark. Det nærmeste er 50 mil unna (Hammerfest).

Etter flere år hvor søk og redningsgruppen har vært på «vent» står de nå i startgropen med en delvis nyutdannet søk og redningsgruppe som er klar for beredskapsarbeid. Gruppa er meldt inn til politiet, som dem for øvrig har et godt samarbeid med. De har vært med på både kurs og øvelser, og i mai ble 30 timers førstehjelpskurs gjennomført av 25 av lagets medlemmer.

Fra tidligere har laget 20+ som gjennomførte Søk og Redning på kursstigen til Norsk Folkehjelp