Kommer krykkjehotellet omsider på plass?

Krykkjehotellet har vært debattert en rekke ganger gjennom folkemøter, i formannskapet og i kommunestyret. Det har derimot tatt sin tid fra første møter i 2018, til hvor vi kanskje nå er.

Seneste var at kommunestyret vedtok 9. mai 2019 at plassering ved molofestet på Trønderneset ville være egnet sted, noe en av landets fremste krykkjeeksperter kunne bekrefte.

På befaring på Trønderneset

Etter befaring av mulige plasseringer landet vi på at Trønderneset, ved det nye molofestet, vil være best egnet: stedet er langt nok unna bebyggelsen slik at naboer ikke blir unødig forstyrret, men samtidig nær nok til at ørn og annen rovvilt holder seg på avstand. Dette er viktig for krykkjene.

Men grunneier av Trønderneset, selskapet Arctic Fiskeriservice AS, har imidlertid ikke gitt samtykke til dette så langt.

Foreslått plassering

To alternative plasseringer kommunen har vurdert er Lagmannsneset og Vardneset. Begge er relativt nær bebyggelse, men samtidig på behørig avstand fra bebodde hus. Visse forhold taler for at Vardneset foretrekkes fremfor Lagmannsneset: her er ingen boliger i umiddelbar nærhet, og museumsområdet tiltrekker turister – som vil se på krykkjehotellet som en attraksjon i seg selv.

Her er foreslått plassering
Rett øst av sveisebua på Varneset kommer krykkjehotellet

Tirsdag på formannskapsmøte blir vel mye bestemt, så tiden vil vise om også kommunestyret vil gå for innstillingen denne gangen.