Leserinnlegg: Ungdom – Fremtidens arbeidskraft

Skal vi få ungdommen til å flytte hjem så må vi gjøre oss selv attraktiv. Vi må nå ut til ungdommen og spille på lag med dem. Kostra-tall og statistikker er viktig, men ekspertene på hvordan kommunen faktisk fungerer er tross alt innbyggerne selv.

Berlevåg Høyre

Befolkningen i Berlevåg har jevnt og trutt gått nedover. Dette er ikke unikt for vår kommune, men med det sagt så trenger vi ikke å bidra til en statistikk med negativ utvikling. Det grunnleggende for at kommunen skal kunne opprettholde de sosiale godene er nettopp befolkningstallet. Da må vi skape flest mulig attraktive arbeidsplasser slik at ungdommen velger å bli her og vender tilbake til Berlevåg etter endt utdanning.

Primærnæringen i Berlevåg er fiskeri. Denne næringen har blitt nedsnakket over flere år og har dessverre ført til at flere av våre ungdommer ikke ønsker seg en jobb på hverken fiskebåt eller fiskebruk. Vi trenger en holdningsendring og denne endringen begynner med praten rundt middagsbordet hjemme. Vi som foreldre må fremsnakke fiskerinæringen slik at ungdommen ser på det som en positiv ting. Vi må få frem mulighetene, friheten og mestringsfølelsen ved å skape noe selv. For hva hadde Berlevåg vært uten fiskerinæringen?

Vi ønsker å legge grunnlaget for fiskeri allerede fra barna går i barnehagen. Ved å anskaffe en båt som kan brukes i opplæringssammenheng får barna delta i fiske, sette garn, sløye fisken, spise fisken de selv har fisket og ikke minst bli båtvant. I tillegg ønsker vi å innføre båtførerprøven som eget valgfag på ungdomsskolen. Får vi dette til så har vi et godt grunnlag for å få flere ungdommer interessert i fiskeri.

Noen av ungdommene vi har vært i kontakt med nevner at det er veldig vanskelig å få nok midler til å kjøpe seg egen fiskebåt. Det kan vi på sett og vis være enig med de i, men i arbeidslivet må man sette seg klare mål og ikke minst jobbe hardt for å oppnå målet. Hvis dette medfører at man må jobbe noen år på en annen mann sin fiskebåt for å legge seg opp nok kapital til å kjøpe seg sin egen båt, så er kanskje dette bare rett og rimelig. Ved å ha erfaring fra andre fiskebåter vil man lettere kunne lykkes med sin egen. Noen krav må man kunne stille til ungdommen. Så skal selvfølgelig kommunen være i forkant og legge til rette den dagen kapitalen tilsier at ungdommen kan kjøpe seg egen båt.

Samfunnet kan ikke basere seg på kun jobber innenfor fiskeri, derfor er det viktig at kommunen legger til rette for nye arbeidsplasser slik at vi beholder de ungdommene som ikke ønsker å jobbe innenfor fiskerinæringen. Det er mulig å skape nye arbeidsplasser, for eksempel innenfor bransjer som IT og teknologi. Verden preges av digitalisering og effektivisering, hvilket gjør det like lett å legge arbeidsplasser til Berlevåg som til større steder som Kirkenes, Tromsø eller Oslo, men vi trenger de som tør å satse!

Det er viktig at ungdommene føler seg sett og hørt. Vi har ikke flere ungdommer enn at vi klarer å bli kjent med hver en av dem. Høre hvilke framtidsplaner de har, hvilke studie de går på, hvilket yrke de kunne tenke seg, og ikke minst: gi en hånd til de som har falt utenfor. Alle er de verdifulle og kan bidra til vårt samfunn. Ved å satse på våre barn helt fra barnehagen til de er voksen med gode tjenester og tilbud, vil vi øke sjansen for at de ser tilbake på oppveksten i Berlevåg som trygg, positiv og lærerik. Det vil gi den beste forutsetningen for at de ønsker å vende tilbake til Berlevåg for å gi den samme rammen til sine egne barn.

Mange har en drøm å bygge sitt eget hus og da må vi legge til rette for nye boligfelt. Vi har i dag gratis tilkobling til vann og avløp, null eiendomsskatt og tilnærmet gratis tomt for nye private bolighus. Dessverre ser vi ikke noen gevinst av dette. Vi i Berlevåg Høyre ønsker i tillegg å støtte de som ønsker å bygge seg hus med inntil kr 100 000,-.

Vi må fremsnakke kommunen og få frem viktigheten av nærheten til familie, venner, arbeidsplass, naturen, fritidsaktiviteter mm. I Berlevåg er det ingen bompenger, ingen eksos, ingen kø til og fra jobb, ingen stress som til syvende og sist vil gå ut over barna. Man havner ikke i den berømte tidsklemma som undertegnede vet alt om. Dette er viktige ting som ungdommen må ta med seg. Å ha nok tid til barna når de vokser opp danner grunnlaget for en god og trygg oppvekst som vil legge seg i bakhodet den dagen man selv skal velge bosted.

Så til sist en oppfordring til ungdommen; kom med innspill på hva kommunen kan gjøre bedre så skal vi sammen jobbe for å få til de beste løsningene.

Svein Johan Kalvik