Julemesse 2019

Berlevåg blandakor har på oppfordring fra Berlevåg LHL, tatt på oss å arrangere årets julemesse på Berlevåg samfunnshus. Dato for årets messe blir lørdag 23. november (mere info kommer etter hvert).

Hvis du, eller noen du kjenner ønsker å delta med stand på julemessa, så kan dere kontakte Unn-Berit Guttormsen på mobil: 99010394 eller epost: unnberit@live.no 

Vi håper vi kan fortsette den gode tradisjonen som LHL har skapt og ønsker dere som vil delta hjertelig velkommen 🙂

Hilsen

Berlevåg blandakor