Resultat for kirkevalget.

Slik ble resultatet fra Kirkevalget 2019 mandag 9. september, for Berlevåg kirkelige fellesråd og menighetsråd (antall stemmer i parentes):

 1. Ingrid Oline Hafstad Mikalsen (313)
 2. Pentti Olavi Pelkonen (302)
 3. Janne Beathe Andreassen (295)
 4. Vegard Røstad (294)
 5. Benedikte Olsen Aleksandersen (292)
 6. Karin Beate Olsen (277)
 7. Sigve Frantzen (276)
 8. Steinar Magne Olaussen (274)
 9. Einar Kristian Straumsnes (272)*
 10. Tove Renate Kristiansen Eriksen (272)
 11. Åge Sigurd Jentoft Johansen (270)
 12. Oddmund Eriksen (268)
 13. Anne Margrethe Olsen (263)
 • Plassert som nr. 9 etter loddtrekkning

De seks første blir faste medlemmer i rådene, den syvende vara med møteplikt og resterende blir vararepresentanter.

Vi kan legge til at det var 256 som deltok på menighetsrådsvalget, noe som er en prosentandel på 38,5, som er opp seks prosent fra 2015 🙂

Vi takker for deltakelsen og ønsker det nye rådet lykke til.

Hilsen
Berlevåg menighet