Dagaktivitetstilbud

Berlevåg kommune har nå startet opp ordningen med Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens.

Målet for tilbudet er:

• Å skape meningsfulle opplevelser og en aktiv hverdag

• Å bygge opp under egenmestring tilpasset den enkeltes funksjonsevne

• At de som ønsker det skal kunne bo hjemme så lenge som mulig

• Å gi nødvendig avlastning for pårørende

Ved behov for nærmere informasjon – kontakt:Diane Stabell på telefon 458 79 956