Pressemelding

Berlevåg Arbeiderparti og Berlevåg Høyre signerte i går avtale om politisk samarbeid i valgperioden 2019 – 2023.

Høyre, her representert med Ingrid Mikalsen går inn i samarbeid med AP, her ved Janne Andreassen

Samarbeidet går i grove trekk ut på følgende:

Rolf Laupstad, Arbeiderpartiet velges til ordfører, og Svein Johan Kalvik, Høyre velges til varaordfører.

Det opprettes tre hovedutvalg hvert med 5 representanter. 

Hovedutvalgene deles i Helse og omsorg, Oppvekst og kultur, og Tekniske tjenester.

Av viktige saker vi ønsker å prioritere er Helse og omsorg 1. prioritet.

Vi vil her videreføre arbeidet som allerede er startet etter enstemmighet i sittende kommunestyre, der helsesenteret gjennomgås med tanke renovering og bedre utnyttelse.

Det er et felles ønske å få omgjort sykehjemmet til å inneholde en større skjermet avdeling, og at det skal være enkeltrom til alle.

Utover dette vil vi sikre at kvaliteten vi nå har i skolen, opprettholdes, og forbedres.

Målet for avtalen er å skape forutsigbarhet og åpenhet på bakgrunn av valgresultatet.

Berlevåg Arbeiderparti Berlevåg høyre