Trafikksikkerhetstiltak i Berlevåg

I løpet av høsten skal det etter planen igangsettes arbeid med å utbedre første krysset man kommer til, når man kjører inn til Berlevåg.

Gjøres forandringer for å dempe hastigheten inn til rv-890

-Arbeidet vi skal gjøre er en ombygging av de to første kryssene etter Storelvbrua. Begge kryssene er feil utformet slik de er i dag og det er mulig å kjøre inn og ut på fylkesveien i høy hastighet. En ombygging vil redusere risikoen for trafikkulykker og evt konsekvensene av disse i kryssene, kan Kristian Øvernes på vegavdelingen i Statens vegvesen Finnmark, fortelle til Berlevaagnytt.

-Vi har ett mål om å starte arbeidet i år, men har noen utfordringer som må løses før vi kan sette i gang. I tillegg kommer vinteren kommer fort så det kan være vi må utsette oppstarten.

Så da gjenstår det bare å se om vinteren kommer like seint i år som i fjor, og arbeidet kan rekke å komme i gang på denne siden av nyttår 👍