Utrygg abort

Vi skriver om utrygg abort fordi vi jobber med et skoleprosjekt via leger uten grenser. Prosjektet handler om å formidle glemte kriser.


Utrygg abort er å avslutte et svangerskap med ukvalifiserte leger og uhygieniske omgivelser.


Hver år skjer det rundt 25 millioner utrygge aborter. I 2014 døde mellom 22500 – 44000 kvinner av utrygg abort.


97 prosent av tilfellene skjer i utviklingsland i Afrika, Asia og Sentral Amerika. Dette skjer på grunn av abort er ulovlig i seks land (Chile, Dominikanske Republikk, El Salvador, Nicaragua, Malta og Vatikanstaten) eller så har ikke kvinner nok penger for en trygg abor️t.

I 97% av landene i verden er det lov med abort hvis det er nødvendig for å redde mors liv. 60% tillater abort hvis det er noen helseårsaker. I 50% av landene er lov å ta abort hvis svangerskapet er på grunn av voldtekt.

Hvordan kan du hjelpe!

Gå inn på https://legerutengrenser.no for mer info.

Lagd av: Paul Håkon Angelskår og Naser.