Legesituasjonen i Berlevåg på topp

I Berlevåg kan man ikke lengre si at legesituasjonen er ustabil eller at mangel på faste leger skaper usikkerheter. Nå har nemlig Berlevåg 3 fastleger som sørger for stabilitet, i tillegg til en turnuslege på plass. Det er ca 15 år siden Berlevåg sist hadde turnuslege.

Berlevåg (arkivbilde)

Det er Hanne Heszlein-Lossius , Michelle Tuv Pettersen og Jakob Thorkildsen man vil ha som fastlege og disse navnene har man kanskje allerede fått sett i et brev nylig sendt ut med varsel om bytte av fastlege. 

Jakob, Hanne, Michelle og Gustav

Dette brevet beror ikke på at noen andre ikke har ønsket akkurat deg som pasient, men at organiseringen av fastlegeordningen er lokalt tilpasset og skjedd etter at forrige kommunelege sluttet.

Nå er det en fellesliste i Berlevåg, der man i utgangspunktet får tildelt en som sin fastlege og vil tilstrebes, men dette betyr ikke at man ikke kan ønske en annen om man selv vil, eller at man ikke kan gå til en av de andre enn fastlege om man trenger et legebesøk. Det vil alltid være minst to leger tilstede i Berlevåg.

Fastlegene jobber såkalt «nordsjøturnus».Hanne og Michelle går en turnus med to uker på, 4 uker turnusfri og Jakob vil ha 3 uker på, der siste uken er administrativt og så 3 uker turnusfri.

Gustav Lothe er vår turnuslege som vil være hos oss nå frem til 1. mars da det kommer ny turnuslege til Berlevåg. Gustav jobber alle seks måneder og har vanlig ferie. Det kommer ny turnuslege fra Akershus Universitetessykehus hver 6. måned.

Ordningen som nå er innført fra september, innebærer mindre ventetid, mer tid til hver pasient/bruker og bedre tid til samfunnsmedisinsk arbeid. 

Som nevnt kan man 2 ganger årlig om ønskelig, bytte fastlege. Dette ordner Kine Ananiassen på legekontoret om ønskelig.

Liten korrigering her fra legene: Vi har dobbeltsjekket dette med bytte av fastlege igjen. Det viser seg at de har lagt til rette for bytte på nett som før også på felleslister.

Ved spørsmål kan man kontakte helsesekretær Kine på Legekontoret.

2 comments for “Legesituasjonen i Berlevåg på topp

  1. Anne-Mari Hansen
    11. november 2019 at 16:47

    Håper dette er for alltid, det gleder mitt hjerte at det har ordnet seg så flott, for Berlevåg.

  2. Dieter Salathe
    12. november 2019 at 07:15

    Joda, det er jo helt sikkert for alltid. For var det ikke noe som heter ‘Berlevåg, stedet der leger aldri dør!’? 🙂 Veldig bra!

Comments are closed.