Når staten slutter å betale: – Vi rammes hardt av kunstig aldersgrense

(Plussak)Alvorlig sykdom som staten ikke betaler for, har bidratt sterkt til at sju årsverk står vakant i kommunen, noe som igjen rammer tjenestetilbudet til befolkningen.

– Det går rundt, vi får det til, men det er svært trangt, sier ordfører Rolf Laupstad om 2020-budsjettet som ble vedtatt enstemmig i kommunestyret torsdag.

Kilde: iFinnmark(+) – Når staten slutter å betale: – Vi rammes hardt av kunstig aldersgrense