Nye kommune- og fylkesnummer 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt nye kommune- og fylkesnummer, som vil gjelde fra 1. januar 2020.

Kilde: Nye kommune- og fylkesnummer – regjeringen.no