Sjølaksefiske på Finnmarkseiendommen trenger ikke ytterligere begrensinger

Klima- og miljødepartementet mener at det må vurderes å forby sjølaksefiske i områder med små og sårbare laksebestander for fem år av gangen. Bakgrunnen er at Miljødirektoratet i tiden som kommer skal gjennomføre hovedrevisjon av reguleringen etter laks, sjøørret og røye i sjø og elv.

Av tre årsaker bør ikke Finnmarkseiendommen være det første sted for å sette sjølaksefiskere på land.

Les mere ved å klikke på lenken under

Kilde: Sjølaksefiske på Finnmarkseiendommen trenger ikke ytterligere begrensinger – FEFO