Mistet dine nøkler?

EIER FUNNET! Nøkkelhank funnet i Egilsgate i kveld.

Består av flere nøkler. Har spesielle kjennetegn som eier kan forklare/beskrive.

Kontakt Anne Johnsen om du mener dette er dine 👍