Coronavirus – stort sett går det bra!

Det har vært mye skriverier om Coronavirus i det siste. Legetjenesten i Berlevåg ønsker i den sammenheng å komme med en konsis oppsummering til befolkningen.

Coronavirus-familien er den nest vanligste årsaken til alminnelig forkjølelse i Norge. Noen arter av Coronavirus kan derimot lage mer trøbbel i form av alvorlig lungebetennelse og død. SARS-viruset i 2002 var et Coronavirus. Den aktuelle lømmelen kalles 2019-nCoV (nCoV = novel Coronavirus) og er en ny Coronavirus-art. Denne er statistisk sett mer dødelig enn andre forkjølelsesvirus, men det tilhører sjeldenhetene. I de fleste tilfeller utvikler man bare en mild forkjølelse. I 98% av tilfellene går det bra. Man ønsker likevel å begrense spredningen så langt det lar seg gjøre.

Legetjenesten ber befolkningen ta kontakt med oss (116117 etter stengetid) om man utvikler forkjølelsesplager (feber, hoste, sår hals, kortpustethet) og som i løpet av de siste 14 dagene før plagene begynte, oppfyller minst ett av følgende kriterier:

• Har vært i nær kontakt med en person som har fått 2019-nCoV-infeksjon

• Har vært i Hubei-provinsen (inkl. Wuhan by) i Kina

• Hatt nær fysisk kontakt med en person som er bekreftet syk med 2019-nCoV-infeksjon.

For å unngå smitte av forkjølelsesvirus generelt anbefales det at man vasker og spriter hendene jevnlig og nyser/hoster i et tørkle eller i albuen.

Hilsen Jakob, Michelle og Hanne.