Status oppdatert på idrettshallen

Idrettshallen åpen
Da er feilen rettet opp og idrettshallen er åpen som normalt fra i ettermiddag.