Hva er dette da?

Av alt det rare som reker i land, er dette like spennende som mange tidligere funn, og denne gangen er det Torbjørn Aleksandersen som har vært å rækt i fjøra og funnet noe interessant. MEN, vi trenger hjelp!

Hva er så dette da?

Ute ved Nålneset, ble denne enheten funnet, men det står ikke så mye informasjon på denne som tidligere ting som er funnet, men tipper form og farge vil trigge enkelte i olje/seismikk næringen, for dette kan da minne om noe slepegreier som kan ha med slikt å gjøre.

Co2 gass under trykk, og liker ikke over 54 grader celsius, og mere informasjon er det egentlig ikke

Berlevaagnytt satser på at noen av våre lesere greier å komme med tips til hvor denne kan komme fra, slik at eier av denne kan bli orientert om funnet. Enheten er i aller nyeste grad aktiv, da det blinker et lite rødt lys i fronten på den

Arnt Egil var innom en tur så vi fikk knipset noen bilder av «The Thing»

2 comments for “Hva er dette da?

  1. Wiggo Korsvik
    4. februar 2020 at 12:46

    Dette er en såkalt «SDR streamer recovery Device» og benyttes ganske riktig ifm seismikk arbeide. Faremomenter kan være høytrykk CO2 og Lithiumbatterier, så de må ikke bli tuklet med eller forsøkt åpnet. Se link; http://www.mitchamindustries.com/products-for-lease/marine-seismic/streamer-peripheral-systems/concord-srd-streamer-retrieval-devices/

  2. Dieter Salathe
    6. februar 2020 at 08:35

    Etter innlegget fra Korsvik vil jeg si at det er rimelig sannsynlig at de 2 funn av seismisk relaterte objekter på kort tid i samme området tyder på en type havari under seismisk aktivitet ute på havet. Særlig tapet av den såkalte ‘EM-receiver’ funnet i fjæra 24.01.20 kan jo ikke ha gått upåaktet hen for operatørselskapet EMGS, da disse signalmottakere normalt blir plukket opp av seismikkbåten. Jeg synes at Berlevåg Havn burde gi klar beskjed til EMGS at vi forventer at de henter de 2 havarerte objektene til gjenbruk eller faglig korrekt destruksjon, som seismikkoperatøren må ha et ansvar for.

Comments are closed.