Leserinnlegg: Senterpartiets kommentar til havnesaken

Vi velger å dele innlegget til Høyres varaordfører Svein Johan Kalvik under torsdagens kommunestyremøte 6.februar 2020.

Kalvik opplyser her at oppføringen av det nye krabbemottaket allerede er påbegynt til tross for at det bare er ca 50 % av bygget som er utleid.

Dette er i strid med vedtaket som sier at 100 % av bygget skal være langtidsutleid før arbeidet begynner. Kalvik opplyser videre at Berlevåg Havn i 2017 og 2018 har gått med underskudd og at det ligger an til et underskudd i 2019 også.

Dette er det til syvende og sist Berlevågs innbyggere som må betale, som igjen går ut over de øvrige tjenestetilbudene i kommunen. Underskuddet for Berlevåg Havn i 2017 er allerede dekket inn av kommunens dispfond i desember 2019, altså betalt av sparepengene våre.

Allerede i august 2019 stilte Berlevåg SV seg svært kritiske til kommunestyrets vedtak på et låneopptak på 17 millioner til bygging av et nytt krabbemottak gjennom en reportasje i avisa Finnmarken. SV leverte til og med inn en underskriftskampanje allerede i juni 2019 for å få stoppet dette låneopptaket blant annet fordi det var svært lite håndfast informasjon omkring planene og hvor mye som var utleid. SV ville ha en konsekvensutredning av prosjektet. Berlevåg SP var enige i denne konklusjonen. Det var ingen tvil om at dette låneopptaket var svært uheldig for en allerede hardt presset kommuneøkonomi.

Berlevåg SV la ned et betydelig arbeid i å sette et fokus på de ubesvarte spørsmålene og x-faktorene omkring Berlevåg Havn i august 2019. I ettertid kan man jo trygt konkludere med at Berlevåg SV’s kritiske spørsmål rundt investeringene til Berlevåg Havn, var berettiget. For å si det mildt.

For nå er entreprenøren som fikk oppdraget allerede begynt arbeidet med det nye krabbemottaket på tross av at det er i strid med vedtaket om fullt utleie før arbeidet kan startes. Vi synes spesielt Arbeiderpartiet har vært ekstremt dårlige på å informere kommunens innbyggere og opposisjonen omkring opplåningen og faktaopplysninger rundt det nye krabbebruket. Man fikk bare vite at «det er utrolig mye positivt som skjer der for tiden, men vi kan ikke si så veldig mye mer enn det». Det er verken spesielt informativ eller håndgripelig informasjon.

Berlevåg SV og Berlevåg SP har stilt seg kritisk til opplåningen på 17 millioner til det nye krabbebruket. På grunn av manglende og helhetlig informasjon omkring dette. Og mer skulle ikke til før man fikk rykte på seg for å være mot all utvikling i kommunen.

Det er svært vanskelig å forholde seg til Arbeiderpartiet i Berlevåg all den tid de forsøker å fremstå som det eneste partiet som virkelig sitter på fasiten på hvordan denne kommunen skal drives. Saken omkring havna er vel et glimrende eksempel på at Arbeiderpartiet med fordel kunne lyttet til opposisjonen for en gangs skyld, fremfor å fremstå som utrolig overrasket når det viser seg at opposisjonens kritiske spørsmål plutselig får en stor relevans.

Det som er minst like interessant, er jo at ordføreren selv har informert både SV og SP om at hele bygget var 100 % utleid pr august/september 2019. Leietakerne sto nærmest i kø for å få leie plass i det nye krabbebruket. Men faktum pr 6.februar er altså at kun 46 % av bygget er utleid.

Både SV, SP og Arbeiderpartiets samarbeidsparti, Høyre, er imot at arbeidet med det nye krabbebruket skal fortsette før bygget er 100 % langtidsutleid. Så gjenstår det å se hvordan Arbeiderpartiet stiller seg til det. Det hadde også vært fordelaktig dersom ordføreren av respekt for kommunens innbyggere og opposisjonen kunne gitt en fullstendig redegjørelse omkring denne saken.

I den sammenheng ønsker vi å nevne at opposisjonen opplever det som svært positivt at Høyre nå tar tak i viktige saker sammen med opposisjonen.


«Manglende lokalpolitisk engasjement er en trussel mot Berlevågs eksistens som egen kommune. Det mener både rådmann og ordfører(……) et bredt politisk engasjement er viktig. Jo flere som tenker sammen om gode løsninger, jo bedre blir resultatet». Dette står å lese i avisa Finnmarken 10. mars 2019.

Vi mener at det som er minst like farlig som manglende lokalpolitisk engasjement, er manglende vilje til å samarbeide lokalpolitisk. Og her burde Arbeiderpartiet ta seg en runde med seg sjøl. For det er lite eller ingenting som tyder på at Arbeiderpartiet i Berlevåg i realiteten ønsket andre lokalparti velkommen som de ga uttrykk for et knapt år siden.