Status på krykkjene per 1. mars

Fint vær sist søndag ga en fin anledning til å sjekke ut litt på krykkjenes ankomst og aktivitet rundt havnen. At krykkjene har kommet var lett å høre og godt å se med mye fugler oppe i luften og nede i vannet.

Tekst og foto: Dieter Salathe

Nye krykkjehotellet i byen

På de fleste kjente hekkeplassene fra de siste årene var det hektisk aktivitet med høylytt krangling om de beste plassene. Konkret snakker jeg om Fjørtoftbruket, trandamperiet, bestyrerbolig, rekefabrikken, BerleFisk, bak Spar-butikken, Blåbruket, Coast-bruket og Jensen-huset.

Begrenset aktivitet på pakkhuset og på nothjella. Og ikke noe aktivitet enda på Neptun pub og på Villa Borealis. Det var også tydelig å se at krykkja på nytt skal forsøke seg i portåpningene på det nye Lerøy-bygget.

Som en stor kontrast var det ikke fugleskrik å høre i det hele tatt og ikke en eneste krykkje å se, hverken på eller rundt det nye fuglehotellet på Varneset.

Og det tror jeg overhodet ikke er tilfeldig. Så lenge man ikke tilbyr krykkjene et nytt hjem som minner de bare minimalt om et fuglefjell, eller i det minste om et vindusbrett på en husvegg – som gir fuglene ryggdekning mot naturlige fiender og litt ly for vind – så kommer ikke en eneste krykkje å vurdere å flytte inn i hotellet. Dessverre.

Og hvis Berlevåg kommune i det hele tatt har tenkt å forbedre noe på den kollåpne konstruksjonen, så må det skje fort. For krykkjene venter ikke med å finne bedre egnete hekkeplasser – trolig på steder vi mennesker ikke ønsker å ha de.