Pålegg om godkjente ordensvakter eller vektere skaper frustrasjon

Et nylig utsendt skriv fra Finnmark Politidistrikt skaper frustrasjon hos bedriftseiere i Finnmark i utelivsbransjen. Flere driver allerede med marginale tall, og en oppstramming av lov av 13.juni 1997 nr.55 om serveringsvirksomhet(serveringsloven) § 16, truer eksistensen til flere.

I Berlevåg Kommune har både Neptun Pub og Kongsfjord Landhandel fått dette forhåndsvarselet, i følge kilder Berlevaagnytt har pratet med, og her stilles det også spørsmål med denne innstrammingen. Argumenter for innføringen av ordensvakt/vekter, er gjort med bakgrunn i politiets operasjonlogg, noe flere av bedriftene har etterspurt innsyn i da de tidligere ikke har hatt behov for inngripen fra politiet ved arrangementer på utestedene.

– Dette blir helt umulig å gjennomføre for en liten bedrift i Tana, sier Bjørn Tapio Kajander.

Politiet har sendt en forhåndsvarsel om pålegg om godkjente ordensvakter eller innleide vektere på plassen. Kajander forteller at dette økonomisk kan være skjebnesvangert for utestedet.

– Når vi på en vanlig helg har en inntjening på mellom 8.000 og 20.000 kroner, sier det seg selv at dette har vi ikke økonomi til. Kommer et slikt pålegg, har vi ikke sjans, sier en oppgitt Kajander til iFinnmark.

«Utvelgelsen av virksomheter som pålegges å ha godkjente ordensvakter, er først og fremst basert på objektive kriterier. Dette handler om strøkets karakter, bedriftens størrelse, beliggenhet, type virksomhet (spisested, diskotek, pub m.v), klientell (alder), samt gjeldende åpningstider. Politiets erfaring med den enkelte virksomhet vektlegges også.»

«Med bakgrunn i politiets operasjonslogg og i samarbeid med ordensavdelingen i Varanger, har politiet sett at det er behov for godkjente ordensvakter/innleide vektere ved Blue-X Nattklubb. Utestedet er velbesøkt og ligger i sentrumsnær sone. Dere har allerede vakter ved uteplassen. Dette tilsier at dere selv også ser behovet for å ivareta sikkerheten til de ansatte og gjestene. Dersom dere skal ha egne ordensvakter på utestedet må dere søke om tillatelse til å utøve egenvakthold.»

– Skjenkekontrolløren har vært her mang en gang etter vi startet for mange år siden. Aldri har de hatt noe å utsette på oss. Dette burde også politiet kjenne til, forteller Kajander.

– Alt er et regnestykke, alt handler om å overleve og om kostnadene blir større så har vi ikke sjanse. Med dagens omsetning har vi rett og slett ikke ryggrad til dette.

Dette sier Frode Grønberg som driver Båtsfjord Brygge. Grønberg spør seg selv om grunnen til at politiet ønsker at utestedene trenger økt fokus på ordensvakter/vektere, er fordi de selv har nedbemannet.

– Det kan jo være at politiet har bemannet ned. Eksempelvis har de en helg i Berlevåg og en i Båtsfjord. Er det slik at de skal kompensere for deres nedskjæringer?

I Vardø er de også rystet over varselet som har kommet.
– Om dette går gjennom, så betyr det kroken på døra. Vi er ferdig; da er dansen over. 160 år med historie vil være over. Hvordan i himmelens navn skal vi løse dette, spør daglig leder, Bjørn Bredesen.

Berlevåg og Kongsfjord
Utdraget fra brevet gjengitt i ene artikkelen på iFinnmark, er likelydende med de sendt ut til bedriftene i Berlevåg, og på Kongsfjord Landhandel, med sine 25 sitteplasser synes eieren at kriteriene ikke henger på greip.
Siden oppstarten i 2017 har bedriften hatt 18 skjenke- og salgskontroller, uten en anmerkning etter disse.

John Kristian Evensen som eier Neptun Pub, sier at han, som Grønberg i Båtsfjord, har bedt om å se operasjonsloggen som gir litt av grunnlaget for utvelgelsen av stedet i flg brevet som han mottok.

1 comment for “Pålegg om godkjente ordensvakter eller vektere skaper frustrasjon

  1. Dette er et nytt eksempel der en Oslo- og by-sentralisert statsmakt innfører regler som skal gjelde nasjonalt, fra by til bygd, uavhengig av størrelsen eller beliggenheten av stedene.
    Det der også et eksempel på hvor ukritisk og slavisk det regionale politiet følger de beskjeden som kommer fra de høye sjefene i hovedstaden, uten å gå i forsvar for sin befolkning eller næringsbedriftene i en tynt befolket region.
    Det er på tide at vi som bor her i utkant-Norge går til sivil ulydighet i praksis: la oss fortsette å besøke våre ‘ubevoktede’ puber, restauranter og nattklubber, der vi selvsagt oppfører oss pent som alltid, for å bevise for de få politifolk vi har at ordensvakter ikke trengs. Slik kan vi verne om de få utestedene vi har igjen her i provinsen.

Comments are closed.