Viktig beskjed fra Legetjenesten i Berlevåg

Vi ber følgende personer henvendte seg til «Korona-telefonen» på 412 68 333, enten ved å sende en sms med fullt navn og eventuelle spørsmål, eller å ringe (husk at det kan bli telefonkø ved anrop). 

Gruppe 1: «Høyrisiko»-reisende: 

  • Alle som har reist utenfor Norge siste 14 dager 
  • Alle som har reist sør for Dovre siste 14 dager 
  • Alle som, uavhengig av lokalisasjon, har oppholdt seg på steder med store folkemengder. Dette innebærer flyplasser, konferanser, kurs, messer etc. Unntak er samlinger her I Berlevåg.  

Alle disse skal i hjemmekarantene I 14 dager. Vi ønsker imidlertid at det gis beskjed til koronatelefonen slik at vi holder oversikt over situasjonen og kan vurdere tvilstilfeller. 

Gruppe 2: «Lavrisiko»-reisende eller husstandsmedlemmer til høyrisikoreisende

o    Alle som har vært på reise utenfor Berlevåg, men ikke I såkalt «høyrisikosone» 

o    Alle som har husstandsmedlemmer som har vært på reise I «høyrisikosone» 

Dette er frivillig hjemmekarantene per i dag, det vil si en sterkt anbefaling fra kommuneoverlegen. Løsning med hjemmekontor anbefales, evt annen tilrettelegging. Vi ønsker likevel beskjed slik at vi har oversikt over situasjonen og vurdere tvilstilfeller. 

Gruppe 3: Personer med luftveissymptomer 

  • Uavhengig av reise og/eller annen eksponering anbefales alle som enten selv har luftveissymptomer eller bor i samme hus som noen som har luftveissymptomer om å opprettholde hjemmekarantene frem til 3. symptomfrie dag for alle I husstanden.  
  • «Luftveissymptomer» vil si feber, tungpust, hoste, halsvondt, sår hals, feberfølelse, «hangling», «snufs», «forkjølelse» eller nytilkommet tett nese. 

Alle med slike symptomer bes henvende seg slik at vi kan ha et overblikk over situasjonen når/hvis det påvises smitte her I Berlevåg. Da vil disse evt vurderes for prøvetakning. 

Ang sykemelding og/eller egenmelding: 

Alle, både de med luftveissymptomer og/eller reise, bes benytte egenmelding primært. Dette er en oppfordring fra helse- og omsorgsminister Bent Høie og arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen som du kan lese mer om her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/be-om-egenmelding-for-karantene/id2693538/

Dersom dette ikke lar seg gjøre, eksempelvis om perioden strekker seg lenger, er det viktig at du har meldt deg til Korona-telefonen slik at vi har registrert kontakten med deg. Har du allerede vært i kontakt med Helsesenteret før 17.03 skal du allerede være registrert, men det kan være greit å sende sms for å være på den sikre siden.

Takk for at alle tar ansvar for seg selv og andre I denne utfordrende situasjonen. Dette skal vi klare oss fint igjennom!