VIKTIG MELDING TIL ALLE SOM SKAL OVER KONGSFJORDFJELLET

Som et føre var-prinsipp innføres kontroll av alle personer som skal til Berlevåg. En egen kontrollpost er i virksomhet ved Kongsfjord landhandel fra og med i dag, 19. mars 2020 og inntil videre.

Kontrollposten er bemannet hver dag kl 07:00 – 22:00 for innreisende til Berlevåg. Kontrollposten skal gi veiledning til de reisende og sørge for at bestemmelsene om karantene blir etterkommet i henhold til regelverket.

(foto: Berlevåg Kommune)

NB! Vi minner samtidig om at veien over Kongsfjordfjellet vil være stengt mellom Gednje og Austertana hver natt kl. 22:00 – 06:00.

Utreise fra kommunen frarådes da tilbakekomst kan føre til karantene. Hytteturer til Kongsfjordfjellet vil naturligvis fortsatt være uproblematisk og vil ikke medføre karantene.

Vi håper på forståelse for disse tiltakene og at Berlevåg vil kunne forbli et smittefritt område.