Innlandsfiske stoppes for utlendinger 

Corona-virussituasjonen gjør at alt innlandsfiske stanses for utlendinger på Finnmarkseiendommen.

Personer bosatt i Finnmark kan fiske innlandsfisk gratis som før.

Vi oppfordrer alle til å følge med i media, og rådene og retningslinjene som gis av myndighetene.

Kilde: Innlandsfiske stoppes for utlendinger – FEFO