Hva betyr karantene og isolasjon?

Tiltak som gjelder befolkningen generelt

 • Hvis du får feber eller luftveissymptomer skal du være hjemme til ett døgn etter at du er frisk.
 • God hånd- og hostehygiene, prøv å unngå og ta deg i ansiktet.
 • Dere som bor sammen kan omgås normalt, utover det begrens håndhilsing, kyssing og klemming.
 • Hold avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg. 
 • Begrens antall personer du har nær kontakt med, og får besøk av, til noen få av gangen. 
 • Friske barn kan være sammen, men i små grupper og både ute og inne. 
 • Utsette større sammenkomster som ikke er nødvendige. 
 • For deg som tilhører en risikogruppe er disse rådene ekstra viktige. 
 • Pass på hverandre, unngå stigmatisering og utestenging. Kjenner du noen som bor alene så ring litt oftere enn før. 

Hjemmekarantene 

Personer som er blitt satt i hjemmekarantene er friske, men har vært i en situasjon der smitte kan ha skjedd. Dette gjelder for de som er i hjemmekarantene: 

 • Skal ikke gå på skole eller jobb. 
 • Dere som bor sammen kan omgås normalt, utover det begrens håndhilsing, kyssing og klemming. 
 • Skal ikke ta offentlig transport. 
 • Unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand, det vil si blant annet butikker. 
 • Kan gå tur ute, men hold minst 1, og helst 2 meters avstand til andre. 
 • Skal være årvåken på egne symptomer. Ved feber eller luftveissymptomer, skal du isolere deg så snart som mulig.  

Hovedpoenget med karantene er å sikre at du ikke smitter andre før du selv utvikler symptomer, men det må også være praktisk gjennomførbart. 

Hjemmeisolering 

De som får påvist eller testes for covid-19 må isoleres – hjemme, i helseinstitusjon eller et annet sted. Dette gjelder for personer i isolering:  

 • Skal ikke gå ut. 
 • Hold helst 2 meters avstand til de du bor sammen med når det er mulig. 
 • Hvis mulig, eget rom og bad. Bruk egne baderomsartikler, som for eksempel håndkle. 
 • Hjemmet bør rengjøres hyppig.
 • De du bor sammen med skal være i hjemmekarantene (se over)
 • Isoleringen varer til legen sier at du er smittefri, normalt 7 dager etter du er helt frisk.