Grunnarbeidet til boligriggen gjøres

Bak samfunnshuset skal det opp en boligrigg med plass til 44 personer som skal i arbeid etterhvert på trinn 2 av Raggovidda vindpark. Det er Berlevåg maskin AS som gjør grunnarbeidet bak samfunnshuset.

Her planeres og gjøres klart for boligriggen som skal huse arbeiderne (foto: Arnt Eirik Hansen)

Det er Veidekke som skal jobbe med veitraseen videre innover på Raccoceara platået. Anleggsarbeidet på vindparken starte opp 1. juli og skal pågå til 1. november, og det skal bygges ca 1 mil med nye veier på Raggo.

Berlevåg Maskin i full gang (foto: Tore Martinsen, Varanger Vindkaft AS)

Berlevåg Maskin AS har drevet på i to uker å ta det opp veien til vindparken for at denne skal få tid å tørke litt opp før arbeidet kommer i gang.

Dronefilm: Berlevåg Maskin AS, Roy Tore Andersen. Redigering: Marius Kjelby

Vi går også inn i en tid der reinen i området skal ha fred og ro i kalvingstiden, så straks så flyttes Veidekkes maskiner og personell ned fra fjellet, og de skal frem til 1. Juli arbeide med å gjøre området bak dampskipskaia klart for lagring av turbinkomponenter.
Disse vil begynne å komme til Berlevåg med båt, i mai 2021.

Tore Martinsen fra Varanger Vindkraft AS forteller at de nye turbinene som skal opp, 12 i antall, er fra samme leverandør men har større kapasitet. De 15 som kom i trinn 1 er på 3 MW de nye er på 4,3 MW. På de forrige turbinene som har navhøyde på 80 meter, er turbinbladene på 101 meter i diameter mens de nye vil være på 130 meter i diameter, men ha samme navhøyde. Disse skal opp i 2021.

Det er veldig viktig å påpeke at området fra fv890 og opp til vindparken nå er anleggsområde, så ingen uautorisert ferdsel er tillatt!

Etter fresingen er det blitt svært høye skavler ned til vei, og skulle noen forville seg på ski inn i området må det utvises stor forsiktighet. Det anbefales forøvrig ikke å oppholde seg i områdene rundt turbinene vinterstid, da ising på propellblader kan løsne og kastes flere hundre meter vekk fra hver turbin.

Grunnforholdene sjekkes ut på alle turbinplassene (foto: Tore Martinsen, Varanger Vindkraft AS)

Veidekke skal ha mellom 40 og 50 personer i arbeid i peakperioden. I samme perioden som fresingen har vært unnagjort på Raggo, har det vært gjort prøvegraving på alle turbinplassene for å fastslå grunnforhold, som viser seg å være lik der de andre turbinene står.

«Vindkrigaren» skal tilbake til Berlevåg, og Raggo Vindpark 👍

1 comment for “Grunnarbeidet til boligriggen gjøres

Comments are closed.