Det ryddes på Varneset

Disse dager ryddes det og ordnes bak storlageret i rotet der. Berlevåg Maskin kjører bort ting som har vært lagret midlertidig (!) der en periode

Det har vært gjort stadige fremstøt tidligere for å få satt fokuset på dette området, og etter at Berlevåg Motell startet opp på nabotomten, ble presset enda større for å få fjernet ut av syne rotet.

Området har også vært benyttet til lagring av utstyr til renovering av vann og avløp i Berlevåg, som forøvrig er et pågående prosjekt.

Hovedårsaken har vært at kommunen lenge har hatt et plassproblem. Utstyr og installasjoner har måttet plasseres utendørs ved havnelageret av mangel på bedre alternativer. Samtidig har flere andre plassert avfall og rask på tomten – kanskje har de tenkt at dette er helt «greit» så lenge det ligger så mye annet der, sier rådmann Jørgen Holten Jørgensen.

– Nå har vi fått frigjort et lagerbygg i Styrdalen og flytter en del av utstyret dit. Avfall og ubrukelige gjenstander blir levert Øfas. Vi har merket oss Kraftforums initiativ til å rydde opp i Berlevåg og ønsker med dette å ta vår del av ansvaret. Flere av våre innbyggere var med på dugnaden for et par dager siden. Dette er gode tiltak.Sommeren er over oss og vi ønsker selvsagt at Berlevåg skal fremstå fra sin beste side som kystens perle, skyter Jørgensen inn.

Rådmann vil gjerne takke teknisk for innsatsen.

2 comments for “Det ryddes på Varneset

  1. Som Odd Frantzen sa for noen år siden da han fikk Berlevåg kommunens kulturpris: ‘Det var pinade på tide!’
    Ja, selvsagt er også jeg fornøyd med at Berlevåg Maskin og teknisk etat endelig har tatt tak i all skrot rundt Storlagert på Varnes. Men det som er gjort innen den friste vi ble lovet er ikke mer enn en god begynnelse. Det er mer enn nok igjen å ta. Da er det bare å fortsette med full tyngde allerede i neste uke, nå når man har kommet så godt igang.

  2. Og om de som rydder fra teknisk etat og Berlevåg Maskin skulle være i tvil om hva som skal fjernes er vår angefaling enkelt: ALT!

Comments are closed.