Operasjon økt trafikksikkerhet i gang

Mandag 22.juni startet omsider arbeidet opp i krysset mellom rv 890 og Østregate, der formålet er å dempe hastigheten inn/ut av krysset til riksveien. Arbeidet skrev vi om første gang i oktober i fjor, og nå er det altså i gang.

Asfalten kuttes opp å fjernes, for å gjøre krysset mere definert. Det skal også lages en (liten) grøft mellom asfaltkanten og nedgangen til gapahuken til høyre i bildet

I oktober fortalte Statens Vegvesens representant dette til Berlevaagnytt
-Arbeidet vi skal gjøre er en ombygging av de to første kryssene etter Storelvbrua. Begge kryssene er feil utformet slik de er i dag og det er mulig å kjøre inn og ut på fylkesveien i høy hastighet. En ombygging vil redusere risikoen for trafikkulykker og evt konsekvensene av disse i kryssene, kan Kristian Øvernes på vegavdelingen i Statens vegvesen Finnmark.

Slik skal krysset etterhvert bli

1 comment for “Operasjon økt trafikksikkerhet i gang

  1. Ah, veldig fint. Mange måter å bruke penger på! Æ for min del håper at Vegvesen har avsatt ytterlige midler til bruk i Berlevåg snarest. Nemlig for å bygge om det som jeg vil vurdere til å være det farligste krysse i Berlevåg. Æ snakker om krysset ved det gamle lensmannskontoret, der det er uoversiktlige blindsoner på to av de tre veiene som møtes og der mange bilister kutter svingene med rimelig høy fart og en ganske farlig måte. Æ venter spent på Vegvesens forslag på ombygging av dette krysset.

Comments are closed.