Varanger Kraft deler ut 50 millioner til syv kraftkommuner

Eierkommunene får utbyttet, og viser viktigheten av å støtte lokalt.

En av de viktigste årsakene til å støtte lokalt, er at pengene blir igjen i lokalsamfunnet. Overskuddet på rundt 50 millioner fordeles etter prosentandelen eierne har i aksjene.

Kilde: Varanger Kraft deler ut 50 millioner til syv kraftkommuner – Marked