Spyling av vannledningsnettet i Berlevåg

Spyling av vannledningsnettet vil foregå i Berlevåg torsdag 2. juli 2020 fra kl. 2300 – 0600.

Vannet er urenset i denne perioden og må ikke drikkes. Vi anbefaler at hovedkranen inne i huset stenges og at en spyler fra en krane til vannet er rent igjen fredagsmorgen.

Drift, Berlevåg kommune