Rot og skrot i Berlevåg: Hva må gjøres?

Rot og skrot i Berlevåg: Hva må gjøres?
Referat fra møte ang forsøpling i Berlevåg

Tekst: Jørgen Holten Jørgensen

Lerøy har engasjert lag og foreninger til opprydding under kaier der slikt ligger. Berlevåg hornmusikk skal gjøre jobben

Dette var tema for et møte mellom næringslivet, politikere og kommunens administrasjon tirsdag 30. juni i kommunestyresalen. Møtet kom i stand etter initiativ fra Linda Fredriksen og Kraftforum. Linda innledet møtet med et hjertesukk om hva som kunne ha blitt gjort for å gjøre Berlevåg rent, ryddig og grønt. Hvorfor klarer ikke Berlevåg det som så mange andre steder i landet klarer? Frank-Arne Hansen fulgte opp med bilder og eksempler på hvordan det ikke skal gjøres. Her er det mange som må skjerpe seg: bedriftene, kommunen og innbyggerne.

Kommunen er glad for initiativet. Heldigvis har vi sett flere gode tiltak i det siste: mange har vært med og gjort en kjempeinnsats i strandryddingsaksjonene. Tidligere i måneden stilte også mange opp på ryddeaksjon i Berlevågs gater. Kommunens vaktmestere har tatt et skippertak rundt havnelageret, og i fjor ble det gjort opp for gamle synder på Lagmannsneset og i Vargvika. Men fortsatt er det mye rot og skrot igjen. 

Dette er blant punktene som ble tatt opp: 
• Holdninger må endres. Alle må se til at det er ryddig på egen eiendom. 
• Det er forbudt å hensette avfall på andres tomt. Dette gjøres i altfor stor grad i dag. Hvem skal betale for å bli kvitt dette?
• Avfall skal leveres på forskriftsmessig måte. Det er ingen grunn til å la det ligge over år.
• Avfallslevering er et problem for bedriftene. Langt å kjøre til Tana og dyrt å levere. 

Noen løsninger ble det enighet om: 
• Kommunen kan pålegge fjerning av avfall og skjemmende skrot med hjemmel i forurensningsloven og reguleringsplanen for Berlevåg kommune. Dette vil kommunen heretter gjøre i større grad enn før. Kommunen kan kun i særskilte tilfeller ta ansvar for henlagt avfall. 
• Der eier av henslengt avfall er kjent skal denne kontaktes. Dette må grunneier gjøre.
• I fall henslengt avfall er uten kjent eier er det grunneiers ansvar å rydde opp. Hver bedrift må sørge for at det er ryddig og rent på egen grunn. 
• Rent trevirke kan brennes, men kun etter søknad. Brenning må gjøres som en brannøvelse.
• Lerøy, Coast Seafood og Berle-Fisk går sammen om å fjerne metallavfall fra sine tomter. 
• Ryddeaksjonen følges opp med et nytt møte til høsten.

VIKTIG! Tirsdag 7. juli vil det åpnes for at næringslivet kan levere avfall på Øfas i Berlevåg. Åpningstid denne dagen er 9:00 – 12:00. Priser for avlevering og bestemmelser knyttet til spesialavfall er de samme som ved levering i Tana. 

Kommunen håper alle, bedrifter så vel som våre innbyggere, vil bidra til å gjøre Berlevåg til et enda bedre sted. Berlevåg skal være en kommune som setter miljøvern høyt og et sted vi med glede viser frem for våre gjester. Kommunen og Berlevåg Havn vil bidra. Tips om ulovlig hensatt avfall tas imot med takk. Sammen gjør vi Berlevåg og Kongsfjord renere!