Kapitalinnhenting Varanger KraftVind AS og utbygging av Raggovidda II

Det ble for en tid tilbake stilts spørsmålstegn knyttet til eierskapet og nedsalg av Varanger KraftVind AS av blant annet Sør-Varanger Høyre. Jeg finner det naturlig å redegjøre for dette nærmere.

Varanger Kraft svarer på spørsmål knyttet til eierskap av Varanger KraftVind AS. Foto: Arkiv
Av Tor Arne Pedersen, styreleder i Varanger Kraft AS

Kilde: iFinnmark – Kapitalinnhenting Varanger KraftVind AS og utbygging av Raggovidda II