Fremtiden for Berlevågingen?

Vi har etter grundige vurderinger bestemt oss for å avslutte redaktørrollen for Berlevågingen. Det siste nummeret vil komme i oktober/november 2020. Da har Berlevåg Havnemuseum utgitt til sammen 9 blad de siste tre årene, fra 2018-2020. Vi overtok ansvaret for bladet da Svein-Harald Robertssen gav seg som redaktør etter mange år, og ingen ville overta. Det var hele tiden tenkt som en midlertidig løsning.

Vi synes det har vært artig og lærerikt som museum å ta denne samfunnsrollen, og vi har gjort endringer og jobbet for inkludering i bladet bl.a. ved å synliggjøre vår syriske og østeuropeiske befolkning. Takket være mange flinke bidragsytere og trofaste annonsører har vi lykkes i å gi leserne et blad som vi har vært stolte av, men det har krevd mye jobb.

Dessverre må det nevnes at Berlevåg kommune har gitt oss lite støtte, både økonomisk og ellers. Det har blitt gitt uttrykk for at bladet ikke har livets rett, da det er digitalisering som er veien å gå. Vi tror det er feil. Gjennom respons fra våre lesere vet vi at bladet betyr mye for mange, og bidrar til lokal tilhørighet og identitet. Hvilket annet sted med 900 innbyggere kan skryte av å ha et eget blad?

Vi håper veldig at noen vil overta ansvaret for Berlevågingen. Vi vil selvfølgelig hjelpe til det vi kan i oppstarten med opplæring og kunnskapsoverføring. Ta kontakt med oss om du vet av noen kandidater.

Hilsen Jon Trygve og Anfrid
berlevag@kystmuseene.no