Innbruddsforsøk i natt?

Noen ganger kan det være bedre om vedkommende bare ber om nøkkelen eventuelt banker på, istedenfor å bryte seg inn…så kanskje en advarsel om at folk bør passe litt på…