Ubemannet fra 1.august 2020

Fra 1.august er det «end of story» for fast bemanning på forsvarets kystradarstasjon på Dikkevikfjellet i Berlevåg, og de siste to arbeidsplassene forsvinner herfra.

Kystradarkjeden var fra 1950-tallet til 2020 et system med radarstasjoner langs deler av norskekysten, som inngikk i Forsvaret. Kystradarene var lenge en del av NATOs infrastruktur, som ledd i overvåking av kystområdene; deretter inngikk de i den nasjonale kystberedskapen, med en tiltagende sivil rolle. Stasjonene i Sør-Norge (Kystradar Sør) ble nedlagt i 2003; de i Nord-Norge (Kystradar Nord) ble i 2016 vedtatt avviklet per 2020.

Les mere om kystradarkjeden i Store norske leksikon

I Berlevåg har det i flere år vært fast bemanning med 3 personer + renholder, men fremover vil altså stasjon var ubemannet, og det vil kun være personell innom ved behov.