Skogbrannfare i Finnmark

Meteorologisk institutt har sendt ut gult varsel om skogbrann på Finnmarksvidda og Øst-Finnmark. 110 Finnmark oppfordrer folk til å vise stor forsiktighet med bål i utmark.