Varanger-kommuner inngår samarbeid

I dag inngår kommunene Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby og Vadsø en kontrakt med konsulentselskapet Menon Economics.

Kontakten skal bidra med analyser og forslag til vekststrategier i arbeidet med i samarbeidsprosjektet Varanger = Utviking.