Informasjonsmøte: oppstart norsk- og samfunnsfagopplæring

For minoritetsspråklige / fremmedspråklige

Voksenopplæringen i Berlevåg kommune igangsetter norskopplæring i august, fra uke 36.

Informasjonsmøte onsdag 26.08.2020, kl. 18:00.
Sted: Voksenopplæringen, Storgaten 10, Berlevåg.
 
Det blir en norskgruppe på dagtid på onsdager og torsdager fra kl. 08.30 til 11.00. Undervisningen er beregnet for elever som har hatt norskkurs tidligere og er på nivå A2-B1.

På ettermiddagstid starter vi opp en gruppe på onsdager fra kl. 18.00 til 20.00. Undervisningen tilpasses A1-nivå og er for nybegynnere med litt norskferdigheter fra før.

Vi ber også om at de som ønsker å avlegge eksamener møte opp. Dersom det er noen som mener å ikke ha fått de timene til undervisning som de har krav på, ønsker vi tilbakemelding snarest.

Vi ber videre bedriftsledere videreformidle denne informasjonen til sine ansatte, som dette kan være relevant for.

Kontakt:
Ta gjerne kontakt med Ellen Samuelsen, som er lærer ved voksenopplæringen, på mobil: 930 95 606, e-post: ellen.samuelsen@berlevag.kommune.no
 
Ulf T. Alexandersen
Oppvekstsjef