Tror på en grønn fremtid for Berlevåg

Stortingsrepresentantene Marianne Haukland og Liv Kari Eskeland fra Høyre er entusiaster til hydrogenprosjektet som nå er i oppstartsfasen, også kan bli til utvikling av nye næringer i Berlevåg. Nå vil de jobbe for at dette skal bli et industriprosjekt som skal være med å realisere det grønne skiftet.

Tekst og foto: Jan Einar Straumsnes

Tror på en grønn fremtid: Både Marianne Haukland (til venstre) og Liv Kari Eskeland (til høyre) har stor tro på et grønt skifte i Berlevåg

Invitert av Varanger Kraft
Vi har vært her i Berlevåg i to dager nå og har blant annet besøkt vindprosjektet til Varanger Kraft på Raggovidda, sier Marianne Haukland som kommer fra Alta og sitter i familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Hun sier hun er veldig opptatt av at vindkraft og ny energi, kan skape arbeidsplasser i forbindelse med det grønne skiftet. Hun legger til at de ble invitert av Varanger Kraft og er imponert over at et lokalt selskap har fått til så mye nytt og spennende.

Svalbard
Det er veldig spennende hvordan de har fått til et samarbeid med mange selskaper som har et felles ønske om å ta miljøansvar og de er blant annet involvert i en grønn satsing med selskap der jeg kommer fra, sier Liv Kari Eskeland, som er fra Stord og sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Hun synes tanken om at produksjon av hydrogen og ammoniakk i Berlevåg, kan bli en fremtidig løsning for grønn energi på Svalbard gjennom et såkalt «off-grid system», er veldig spennende og kan bli en løsning for resten av verden.

Må ta hele landet i bruk
Begge sier at de vil se om det er mulig å finne midler til å utvikle prosjektet, for å se på muligheten for at grønn energi som hydrogen og ammoniakk, i fremtiden kan bli like lønnsomt som fossil energi er i dag.

Dagens regjering har gått i bresjen for miljøvennlige løsninger, da må vi også se til at den hjelpen som trengs kan leveres. Det har jeg som finnmarking en forventning om, sier Marianne Haukland. Hun får støtte fra Liv Kari Eskeland, som mener at vi må ta hele landet i bruk.

Fem ørner
Byene vokser for mye på bekostning av distriktene som leverer folk dit, sier hun og legger til at det er viktig å støtte lønnsomme arbeidsplasser og at mer av de verdiene som skapes lokalt legges igjen der, sier Eskeland. Som avslutter med å skryte av Berlevåg og Kongsfjord og reiselivsnæringen her.

Utenfor Havblikk: De to stortingsrepresentantene Liv Kari Eskeland (til venstre) og Marianne Haukland (midten) besøkte Havblikk kafé og pub sammen med blant andre Svein Johan Kalvik (til høyre), som er varaordfører i Berlevåg for Høyre.

Vi har nettopp spist en deilig middag på «Havblikk» og i går var vi på fantastiske Kongsfjord gjestehus, hvor vi blant annet opplevde å se hele fem ørner, sier de begge med iver i stemmen. Vi får håpe at neste gang de kommer på besøk, er Berlevåg på god vei til å bli en spydspiss i det grønne skiftet.