Havnestyremøte 17.sept 2020

Havnestyremøte 17.september kl. 18:00
Saker til behandling
2. tertial 2020 – Berlevåg Havn KF
Berlevåg Havn KF – Finansiering overskridelse nybygg Lerøy og flytting av pumpetasjon