Influensavaksinering i Berlevåg i uke 42 – Timebestilling via legekontoret, telefon 787 82 100

Det er snart tid for influensavaksinering. I år er det kun de som er i målgruppen for influensavaksinering som vil kunne vaksinere seg i første omgang. Målgruppen er todelt, nemlig risikogrupper for alvorlig influensasykdom og andre målgrupper.

Kilde: Influensavaksinering i Berlevåg i uke 42 – Timebestilling via legekontoret, telefon 787 82 100 – Berlevåg kommune