Fire skipslaster ammoniakk fra Finnmark kan forsyne Svalbard med energi et helt år – Tu.no

Lokalstyret på Svalbard ønsker å erstatte kullkraften med utslippsfrie løsninger. Ammoniakk laget på vindkraft fra Raggovidda i Finnmark seiler opp som en aktuell løsning.

 

For å erstatte kull i Longyearbyen trenger man mellom 15.000 og 20.000 tonn ammoniakk. Det tilsvarer fire skipslaster i året, gitt at man har nok lagringskapasitet på Svalbard.

Kilde: Fire skipslaster ammoniakk fra Finnmark kan forsyne Svalbard med energi et helt år – Tu.no