Influensavaksinering

INFLUENSAVAKSINERING:
For de av dere som tilhører risikogruppene (se under), jobber som helsepersonell eller er pårørende til alvorlig syke, anbefales influensavaksinering! Den beskytter dessverre ikke mot COVID-19, men har man svekket immunforsvar kan også influensa bli farlig.

I uke 42 (denne uken) kan man bestille vaksineringstime via legekontorets telefon 78 78 21 00. Er dere allerede på en fastlegetime, har vi også vaksiner liggende på legekontoret og kan dermed få den satt før dere går ut døra!

Anbefalte grupper:

 1. Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 2. Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 3. Alle fra fylte 65 år
 4. Barn og voksne med:
  -diabetes type 1 og 2
  -kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  -kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  -nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  -svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  -annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege
 5. I tillegg anbefales influensavaksine til:
  -Helsepersonell som har pasientkontakt.
  -Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter

HILSEN Jakob